Skip to content
-
Beans

Beans Sahara

High yielding variety. Remarkable productivity especially under stress conditions during cold or heat. Size: 90%: 13cm x 6,5-8mm. Compact plant, suitable for machine harvest. Very strong against fungal diseases. Resistances: HR: BCMV/CL

Beans Gordonia

Very high yielding variety in the extra fine segment. First extra fine variety suitable for machine harvest. Size: 90%: 13cm x 6-7mm. Resistances: HR: BCMV/CL

Beans BR 521

Argenta’s first variety with high Rust tolerance. Size 90%: 13cm x 6,5-8mm. Resistances: HR: BCMV/CL; IR: UA

Beans BR 761

Bobby size bean with high rust tolerance. Size: 14cm x 9-10mm. Resistances: HR: BCMV/CL; IR: UA. Very good heat tolerance.

DISCLAIMER

ARGENTA SEEDS does not accept any liability whatsoever on the basis of this kind of information for deviating results in the cultivated product. Please note that all our conditions of sales and delivery can be found on our website: www.argentaseeds.nl

ADVERTENCIA

Argenta Seeds no asume responsabilidad alguna sobre la base de este tipo de información por resultados desviados en el producto cultivado. Todas nuestras condiciones de venta y entrega se pueden encontrar en nuestra página web: www.argentaseeds.nl

Zastrzeżenie

Firma Argenta Seeds prezentuje wyniki swoich badań i dołożyła wszelkich starań, aby informacje, które się w nim znalazły, jak najlepiej odzwierciedlały przedstawione odmiany. 
Niemniej ze względu na lokalne warunki agrotechniczne, specyficzne okoliczności etc. Argenta Seeds nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na zaleceniach zapisanych w niniejszej publikacji.