Skip to content
-
Courgettes

Courgette Phelps F1

Phelps F1 is a cylindrical light green variety for spring/summer crops both open field and plastic greenhouse. High production of very uniform fruits of the best quality. Nice strong, open plant for easy harvesting. Plant recovers very well.

Resistance: HR: CMV/WMV/ZYMV; IR: Px

Courgette Bowman F1

Bowman F1 is a cylindrical dark green variety for spring/summer crops. High produciton of very uniform fruits of the best quality. Nice strong open plant for easy harvesting.

Resistance: HR: CMV/WMV/ZYMV; IR: Px

DISCLAIMER

ARGENTA SEEDS does not accept any liability whatsoever on the basis of this kind of information for deviating results in the cultivated product. Please note that all our conditions of sales and delivery can be found on our website: www.argentaseeds.nl

ADVERTENCIA

Argenta Seeds no asume responsabilidad alguna sobre la base de este tipo de información por resultados desviados en el producto cultivado. Todas nuestras condiciones de venta y entrega se pueden encontrar en nuestra página web: www.argentaseeds.nl

Zastrzeżenie

Firma Argenta Seeds prezentuje wyniki swoich badań i dołożyła wszelkich starań, aby informacje, które się w nim znalazły, jak najlepiej odzwierciedlały przedstawione odmiany. 
Niemniej ze względu na lokalne warunki agrotechniczne, specyficzne okoliczności etc. Argenta Seeds nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na zaleceniach zapisanych w niniejszej publikacji.