Skip to content
-
Lettuce

Romain Federer

Romain LR 4791

Big Romain type lettuce for winter crop and early spring. Very fast developement. Very strong against bolting.

Romain LR 4793

Big Romain type for mid summer crop. Very high tolerance against tip burn and bolting.

Romain LR 4788

Midi Romaine type for summer crop.

Romain LR 4812

Midi Romaine type for summer crop.

Iceberg LR 4779

Argenta’s first iceberg variety with very high Fusarium tolerance. Suitable for spring and autumn crop. Bolting risk in summer

Butterhead LR 4836

Argenta’s first butterhead lettuce variety for open field crop.

DISCLAIMER

ARGENTA SEEDS does not accept any liability whatsoever on the basis of this kind of information for deviating results in the cultivated product. Please note that all our conditions of sales and delivery can be found on our website: www.argentaseeds.nl

ADVERTENCIA

Argenta Seeds no asume responsabilidad alguna sobre la base de este tipo de información por resultados desviados en el producto cultivado. Todas nuestras condiciones de venta y entrega se pueden encontrar en nuestra página web: www.argentaseeds.nl

Zastrzeżenie

Firma Argenta Seeds prezentuje wyniki swoich badań i dołożyła wszelkich starań, aby informacje, które się w nim znalazły, jak najlepiej odzwierciedlały przedstawione odmiany. 
Niemniej ze względu na lokalne warunki agrotechniczne, specyficzne okoliczności etc. Argenta Seeds nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na zaleceniach zapisanych w niniejszej publikacji.